REFERENCE

Zde uvádíme příklady obchodů realizovaných prostřednictví FARMY.CZ. Máme toho za sebou ale mnohem více...

maska

Zemědělský podnik, >1.000 ha v LPIS, ŽV, RV

Majiteli farmy o velikosti >1.000 ha na Vysočině jsme zajistili prodej již druhé farmy (a.s.). Prodej byl dokončen v létě 2024 a celý proces od začátku nabídky do dokončení prodeje trval 8 měsíců.

Vyjádření prodávajícího:
"Rád bych vyjádřil svou naprostou spokojenost se službami FARMY.CZ. I podruhé mi efektivně pomohli s prodejem zemědělské společnosti. Profesionálně zajistili celý prodejní proces a vše proběhlo bez komplikací. Díky jejich pomoci se podařilo oslovit více reálných zájemců a dosáhnout vyšší prodejní ceny, než jsem očekával. Služby doporučuji každému, kdo zvažuje prodej farmy."

maska

EKO farma, ŽV, RV, >500 ha LPIS, >130 ha vlastních

Prodej této EKO farmy na Náchodsku byl úspěšně dokončen ve 2.polovině roku 2024 po cca 10 měsících spolupráce. Při prodeji bylo nutné překonat komplikované vzájemné vztahy mezi prodávajícími majiteli.

Vyjádření prodávající:
"FARMY.CZ nám zajistili úspěšný prodej naší farmy, kterou jsme přes 20 let rozvíjeli. Odhadu prodejní ceny jsme vůbec nevěřili, ale prodej se k našemu překvapení za navrženou cenu a v odhadovaném termínu opravdu podařil. V průběhu celého obchodu nám odborně pomáhali a zajistili bezproblémový průběh prodeje. Se spoluprací jsme byli velmi spokojeni."

maska

Farma >800 ha, Ústecký kraj. 300 ha vlastních

Převod zemědělské společnosti hospodařící na 800 ha kvalitní orné půdy v Ústeckém kraji a s 300 ha ve vlastnictví jsme zprostředkovali na přelomu roku 2023 a 2024. Celý proces až do uhrazení kupní ceny trval cca 4 měsíce.

maska

EKO Farma RV, ŽV, > 500 ha vlastní půdy

Prodej této výjimečné farmy v severním pohraničí zaměřené na pastevní chov masného skotu jsme zprostředkovali v roce 2023. Celý proces prodeje od začátku spolupráce do uzavření transakce, úhrady plné ceny a předání farmy, trval cca 12 měsíců.

Vyjádření prodávajícího:
"Každý má dělat to, co umí a na co se specializuje. Proto jsem pověřil prodejem naší farmy společnost FARMY.CZ. Bylo to správné rozhodnutí a s výsledkem spolupráce jsem spokojen."

maska

Farma RV, ŽV, přes 2000 ha orné půdy v LPIS

Prodáno prostřednictvím FARMY.CZ v červenci 2022 za velmi výhodných podmínek pro vlastníky.
Od přípravy prodeje, jednání s mnoha zájemci, přes výběrové řízení, prověrky společnosti, přípravy smluv až po uhrazení kupní ceny - dokončeno za 6 měsíců!

Vyjádření prodávajících:
"Pověřit FARMY.CZ prodejem našeho podniku byla dobrá volba. V krátké době zajistili několik kvalitních zájemců (i zahraničních), ze kterých jsme si mohli vybrat nejvhodnějšího. Dojednané podmínky prodeje příjemně překonaly naše očekávání. Služby doporučujeme."

maska

Farma RV, přes 1500 ha LPIS, přes 600 ha vlastní půdy

V roce 2021 jsme rychle a úspěšně zajistili prodej společnosti provozující rostlinnou výrobu na více než 1500 ha v severních Čechách. Před započetím spolupráce se vlastníci pokoušeli téměř 2 roky o prodej společnosti vlastními silami. Po začátku spolupráce jsme do 2 měsíců nabídli vlastníkům několik vážných zájemců a celý obchod včetně úhrady kupní ceny byl dokončen do 4 měsíců od začátku spolupráce.

"Díky za perfektní spolupráci."

Prodávající

maska

Zemědělská a.s., RV, >1100ha v LPIS, střední Čechy

Prodej akciové společnosti provozující rostlinnou výrobu na více než 1100 ha ve středních Čechách. Po cca roce snahy o prodej společnosti vlastními silami se majitelé obrátili na FARMY.CZ. Prodej byl pak realizován v létě 2020, do půl roku od zahájemí spolupráce i přes prodlení způsobené několikaměsíčním covidovým obdobím. Kupujícím byli čeští privátní investoři.

"Na spolupráci s FARMY.CZ jsme ocenili především to, že do prezentace nabídky a jednání se zájemci vnesli profesionální přístup, který motivoval reálné zájemce podat konkrétní cenové nabídky. Z těch jsem si pak vybrali tu nejzajímavější."

maska

Zemědělské družstvo, RV, ŽV, BPS, 1300 ha, severní Čechy

Prodej rozsáhlého zemědělského družstva s více než 700 ha vlastních zemědělských pozemků v severních Čechách, provozující rostlinnou i živočišnou výrobu, bioplynovou stanici byl uzavřen na podzim 2019, po téměř 2 letech spolupráce. Představy majitelů o možné prodejní ceně společnosti byly porovnány s nabídkami reálých zájemců a transakce byla úspěšně dokončena. Kupujícím byla významná investiční skupina.

maska

Farma s 950 ha v LPIS, rozsáhlý areál, střední Čechy

V roce 2019 byl dokončen prodej zemědělské společnosti ve Středočeském kraji. Tento případ je důkazem, že lze za velmi dobrých podmínek prodat i farmu, která nemá ve vlastnictví žádné zemědělské pozemky. Prodej se podařilo uskutečnit v krátkém čase do 9 měsíců od zahájení spolupráce. Majitelé byli spokojeni jak s dosaženou cenou tak s tím, že novým majitelem se stal individuální tuzemský investor.

maska

Přes 1000 ha lesních pozemků, Čechy

Umíme i lesy. Nabídka lesních pozemků o výměře přes 1000 ha byla na trhu již poměrně známá, přesto se majiteli nedařilo najít vhodného zájemce. Prostřednctvím FARMY.CZ se podařilo investora nalézt a obchod realizovat do 1 roku od začátku spolupráce.

"S průběhem spolupráce jsem byl velmi spokojen a až budu mít zájem znovu prodávat nebo nakupovat, tak určitě budete první na koho se obrátím."

Prodávající

maska

Rodinná 1000 ha ekofarma, masný chov skotu, Liberecko

Prodej více než 1000 ha farmy na Liberecku se zaměřením na pastevní chov skotu v ekologickém režimu se podařil v krátké době cca 9 měsíců. K maximální spokojenosti prodávajících přispěl hladký průběh a dosažené podmínky prodeje, a také nalezení kupujícího, jehož záměrem je farmu rozvíjet obdobným způsobem jako původní vlastník.

"Zástupcům FARMY.CZ náleží poděkování a uznání za profesionální a přitom lidsky citlivý přístup v průběhu celého jednání. Stáli nám po celou dobu za zády a jistili a hlídali vše potřebné. Celý prodej tak mohl proběhnout v pro nás nečekaně lehké a příjemné atmosféře. Naši důvěru rozhodně nezklamali."

maska

Zemědělská společnost, RV, 650 ha LPIS, střední Čechy

Počátkem roku 2020 byl realizován prodej zemědělské společnosti hospodařící na cca 650 ha zemědělské půdy ve Středočeském kraji. Kupujícím byl tuzemský investor. Prodej za požadovaných podmínek se podařil ve velmi krátké době půl roku.

maska

Rodinná farma, RV, ŽV, masný chov skotu, 500 ha, Českobudějovicko

Prodej této zavedené a profitabilní farmy zaměřené na rostlinnou a živočišnou výrobu byl dlouhodobější záležitost. K úspěšnému prodeji došlo až po téměř 4 letech spolupráce tuzemskému zájemci.

maska

Zemědělská akciová společnost 400 ha, Klatovsko

V létě 2016 jsme zajistili prodej zemědělské akciové společnosti z Klatovska. Prodaná společnost je tradiční a úspěšnou zemědělskou společností se specializací na šlechtění nových odrůd zemědělských plodin a více než padesátiletou historií. Několik vážných zájemců jsme zajistili již do 2 měsíců od zveřejnění nabídky a celý prodej této akciové společnosti byl realizován ke spokojenosti majitele ve velmi krátké době 6 měsíců.

maska

Farma s 600 ha vlastních pozemku, Plzeňsko

V roce 2016 byl dokončen prodej farmy se 600 ha vlastních pozemků na Plzeňsku. Během téměř dvouleté spolupráce jsme jednali s desítkami možných zájemců a s několika nejvážnějšími realizovali prohlídku farmy a jednání s vlastníkem.

Spolupráce s FARMY.CZ byla po všech stránkách profesionální. Identifikovali vhodné a především reálné zájemce a ušetřili nám mnoho času jednání s různými zvědavci, snílky, agenty atd. V průběhu prodeje důsledně hájili naše zájmy, plně k naší spokojenosti. Nakonec jsme si mohli i vybrat ze dvou srovnatelně zajímavých nabídek na koupi farmy. Dosažená cena za prodej farmy byla velmi uspokojivá. Služby FARMY.CZ se nám určitě vyplatily.

maska

Farma se 400 ha vlastních pozemků, severní Čechy

V roce 2016 byl dokončen prodej další rozsáhlé farmy. Nalézt vhodného kupujícího se nám podařilo za cca 3 měsíce od začátku prezentace nabídky v roce 2014. Uskutečnění obchodu však zahrnovalo i proces transformace společnosti - odštěpení se vznikem nové společnosti a celá transakce tak byla úspěšně dokončena až po téměř dvou letech.

maska

Farma 900 ha s bioplynovou stanicí, okr. České Budějovice

Farma v Jihočeském kraji hospodařící na více než 900 ha pronajaté zemědělské půdy a provozující bioplynovou stanici. Jednalo se o prodej dvou majetkově propojených společností s ručením omezeným. Nalezení tuzemského investora a realizace obchodu se nám zdařilo během necelého roku.

maska

Zemědělský areál se 147 ha pozemků, Kolínsko

Vlastníkům jsme během velmi krátké doby zajistili více solventních zájemců s možností okamžitého financování nákupu nemovitostí z vlastních zdrojů. Výsledkem naší spolupráce s vlastníky pak byl prodej za výhodných podmínek a zároveň ve velmi krátkém čase.

Spolupráce s firmou FARMY.CZ na prodeji rozsáhlých nemovitostí byla velice efektivní, rychlá a vysoce profesionální. Od prvého kontaktu zprostředkovatel během cca jednoho měsíce nalezl zákazníka, došlo k dohodě o ceně a dalších podmínkách. Zprostředkovatel aktivně pomáhal dalšímu postupu. Celkově velká spokojenost se službami společnosti FARMY.CZ.

maska

Prodej farmy, přes 1000 ha, Plzeňsko

Zemědělská společnost se 4 hospodářskými středisky a obhospodařovanou výměrou 1.050 ha, 250 ha vlastních pozemků na Plzeňsku. Farma byla zaměřena na intenzivní zemědělskou výrobu, chov mléčného skotu a drůbeže. Prodej byl realizován prostřednictvím společnosti FARMY.CZ po spolupráci trvající cca 1 rok.

maska

Barokní dvůr Kalec s 237 ha, prodej s.r.o.

Umíme i prodej speciálních záležitostí, jako třeba prodej společnosti s vlastnictvím unikátního barokního dvora Kalec a navazujícími pozemky 237 ha na Plzeňsku. Obchod byl dokončen po více než 3 letech intenzivní spolupráce s majitelem žijícím trvale ve Venezuele a byl náročný zejména s ohledem na stav a památkovou ochranu nemovitostí.

pruh

NOVÉ NABÍDKY E-MAILEM

Přihlaste se k odběru novinek a získávejte
nejnovější nabídky e-mailem

Vaše e-mailová adresa

PŘIHLÁSIT ODBĚR
* přihlášením vyjadřujete souhlas se zasíláním nabídek farem k prodeji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.

UVAŽUJETE O PRODEJI FARMY ?

Zašlete nám základní informace o Vaší farmě. Budeme Vás kontaktovat pro dohodnutí dalšího postupu. Veškeré poskytnuté informace jsou diskrétní a lze s nimi nakládat pouze s Vaším souhlasem.

ZADAT INFORMACE O VAŠÍ FARMĚ

Sídlo společnosti

FARMY.CZ s.r.o.
Podbabská 1014/20, Bubeneč
160 00 Praha 6
IČ: 27644341
C 121134 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Kancelář Praha

FARMY.CZ
Puškinovo náměstí 681/3
160 00 Praha 6

Kontakty

e-mail: farmy@farmy.cz
tel./fax: +420 220 922 711